2016. december 7., szerda

Forradalmaktól a békeszerződésig

Teleki Pált a forradalmak és az ellenforradalom emelték be a magyar politikai élet első vonalába. Szereplésének azonban vannak homályos- talán szántszándékkal homályban hagyott mozzanatai. A szegedi ellenforradalmi kormányban viselt tisztsége közismert. Sokat mondó azonban az a tény,hogy szórványos visszaemlékezéseiben mind Károlyi Mihály, mind Teleki elhallgatta korábbi ismeretségüket.( Károlyi egyenesen azt állította, hogy csak az októberi napokban ismerte meg Telekit), pedig közös francia nyelvtanáruk volt, számos egyesületben együtt szerepeltek, együtt sportoltak, és Károlyi személyesen is jelen volt Teleki esküvőjén 1908-ban. Írja Ablonczy Balázs a Rubicon történelmi magazin 2016/5-6 számában.