2011. április 4., hétfő

Házasság és öngyilkosság föld alatt

Házasság és öngyilkosság föld alatt
T. R. Richardson „Halál esküvő után” című 1991-ben megjelent könyvében összefoglalja a náci vezér utolsó tíz napjának történetét. A néhány évvel ezelőtt nálunk is bemutatott „Bukás” című német film hasonlóra vállalkozott. Talán nem lesz érdektelen felidézni a diktátor legfőbb bizalmasának Albert Speernek azokat a gondolatait, amelyeket a „Hitler bizalmasa voltam” című nagysikerű könyvében a Führer utolsó napjainak szentel. Az események feldolgozását jól segítette Ormos Mária „Hitler” c. könyve, annak is „Az emberi roncs” című fejezete, amelyben a Professzor Asszony részletesen feldolgozta a diktátor és szűkebb környezetének utolsó heteit. Néhány epizódot bemutatok Goebbels „Naplójából” is. A szerkesztés az utolsó a napok történéseit azoknak is csak néhány fontosabb eseményét kívánja felvillantani.

2011. április 1., péntek

Hadüzenetek

Hadüzenetek
Ullein-Reviczky Antal: „Német háború-orosz béke” című nagysikerű emlékirata 1947 évi bevezető mondatai között ez olvasható: Ullein-Reviczky Antalnál aligha illetékesebb bárki is, hogy felvázolja az 1938-1944-es végzetes esztendők magyar politikájának történetét.” A szerző „kiváló jogász, tapasztalt diplomata, jó hazafi” volt, aki a második világháború idején a m.kir. Külügyminisztérium sajtófőnöke, majd 1943 őszétől stockholmi magyar követ. Beosztásainál fogva jelen volt az ország sorsát érintő politikai döntések meghozatalánál, ezzel különös események tanúja lehetett. Ullein-Reviczky külön fejezetet szentel Bárdossy Lászó volt miniszterelnök és külügyminiszter országrontó tevékenységének. Ennek szerkesztésére és bemutatására vállalkoztam.