2013. december 15., vasárnap

Néhány érdekesebb PPS

Régi hírességek 
1931-es év 

2013. december 12., csütörtök

Megtorlások 1956 után


A napokban került a kezembe - egyenesen a szerzőtől - Berecz János1 „Kádár élt…100 éves lenne” c. könyve. A szerző, Kádár János egyik legközvetlenebb munkatársa volt, aki több magas tisztséget is betöltött az első számú kommunista vezető mellett és, aki - az ő nézőpontjából - indokolható elfogultsággal ír Kádárrról2 és a róla fémjelzett korszakról. A könyv lényegében egy történeti áttekintés, amely még ma is „igencsak foglalkoztatja a magyar olvasót” - írja a szerző. Engem elsősorban a megtorlások foglalkoztatnak, ezért a könyvnek csak ezt a részét adom közre olvasóimnak.

Sophia Loren - Élni és szeretni

Sophia Loren1 olasz filmszínésznőért már fiatal koromban is rajongtam. Néhány nappal ezelőtt Sántavy László barátomék jóvoltából hozzájutottam a filmszínésznő „Élni és szeretni” címmel megjelent önéletírásához. „A könyv a neves bestseller író, A. E. Hotchener közreműködésével született. Amerikában egy év alatt huszonkét kiadást ért meg. Sikerének titka: filmsztár ->emberközelben< Loren, az olasz asszony, aki nyomorúságos gyermekkor után, kemény munkával, akarattal, szorgalommal, némi szerencsével sikeres színésznővé válik, és sok szenvedés után legnagyobb vágya is teljesül: anya lesz.” Közben számtalan filmet forgat. Filmjei közül nekem maradandó élményt nyújtott „Az egy asszony meg a lánya” c. nagysikerű filmje. Számos filmjét Vittorio de Sica2 és Loren férje, Carlo Ponti3 rendezte. Ezúttal az önéletírásból szemezgetek.

20-as évek

20-as évek 

2013. november 19., kedd

Néhány érdekesebb PPS

Azok a boldog Békeidők 
Jackie Kennedy
John F. Kennedy 
Márai Sándor: Mennyből az angyal 
Történelmi fotók 

2013. november 1., péntek

Súlyos teher a németek vállán…


Egy nagyon érdekes és értékes könyvhöz jutottam hozzá Dr. Petőházi Szilveszter, igen jó barátom jóvoltából. Helmut Schmidt „Nyugállományban” c. könyvéhez. „Helmut Schmidt 1974 és 1982 között volt a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, sokak szerint talán a legkiválóbb e poszton.” Huszonöt évvel azután, hogy leköszönt hivataláról, mérleget vont pályájáról „és tőle megszokott világos stílusban fejtegeti korunk kulcskérdéseit, kontinensünk jövőben kilátásait.” Engem a „legsúlyosabb teher” c. fejezet ragadta meg leginkább a figyelmemet, amit most szívesen osztok meg olvasóimmal.


2013. október 10., csütörtök

Hitler megtorló fegyverei

A napokban érdekes könyv került a kezembe Kurt Rieder „Hitler titkos fegyverei” címmel, amelyet a Vagabund Kiadó egy sorozat részeként jelentetett meg 2013-ban. A könyv alapján a Diktátor ún. „megtorló fegyvereiről” készítettem egy szerkesztést, amelyet most megosztok olvasóimmal.
A háború túl komoly dolog ahhoz,
hogy a katonákra bízzuk.”
Georges Clemenceau


Maginot vonal

ÉrdekesMaginot vonal (PPS)

2013. szeptember 13., péntek

II. BÉCSI DÖNTÉS

NEMZETI ÜNNEPNAP
1940. augusztus 30.-án
született meg az igazságos
 II. BÉCSI DÖNTÉS
a Belvedere palotában
 

2013. szeptember 9., hétfő

Valamikor réges-régen

ÉrdekesValamikor réges-régen (PPS)

Churchill humora

ÉrdekesChurchill humora (PPS)

2013. szeptember 6., péntek

Elfelejtett fotók

ÉrdekesElfelejtett fotók (PPS)

Kínos vereség Bernben 1954


Majtényi György „K-vonal, Uralmi elit és luxus a szocializmusban” c. munkáját a „Nyitott Könyvműhely” Kiadó jelentette meg 2010-ben. A könyv számos –abban az időben az átlagember számára kevésbé ismert- történe-tet, eseményt dolgoz fel közérthetően élvezetes stílusban. A szerkesztés a korszak- az ötvenes évekről van szó- vezető személyiségeinek a focihoz, a futballistákhoz való viszonyát mutatja be.

2013. augusztus 15., csütörtök

Román katonák Magyarországon 1944-1945

Gosztonyi Péter korábban Svájcban élő - ma már nincs közöttünk - hadtörténész „Vihar Kelet-Európa felett” című írásainak több fejezete foglalkozik a románok második világháború végén tanúsított magatartásával. A szerkesztés a „Román csapatok Magyarországon 1944-1945-ben” és a „Beszélgetés Mihály volt román királlyal” című fejezetét dolgozza fel.

"Kiugranak” a románok 1944 őszén

Gosztonyi Péter korábban svájci hadtörténész - sajnos ma már nem él köztünk -„Vihar Kelet-Európa felett” c. könyve „zömében olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek a háború utolsó évének nemcsak Magyarországot, hanem Kelet-Európát érintő eseményeit tárják a közvélemény elé.” A kötet 14 fejezetéből „nagy érdeklődésre tarthat számot a szerzőnek a román hadsereggel kapcsolatos tanulmánya, azaz Románia átállásának politikai és katonai következményei című fejezete. A szerkesztés Romániának - mert tanulhattunk volna tőlük - ezt a „kiugrását” kívánja bemutatni.

Ritka képek

ÉrdekesRitka képek (PPS)

Az 50-es évek

ÉrdekesAz 50-es évek (PPS)

Színészek 1940-1970

ÉrdekesSzínészek 1940-1970 (PPS)

2013. július 16., kedd

Trianon

ÉrdekesTrianon (PPS)

2013. július 4., csütörtök

„Károlyi Mihály igazsága”


Álomország miniszterelnöke”


Csernok Attila „Mint patak a sziklák közt” c. munkája ugyancsak magánkiadásban 2011-ben jelent meg. Könyve XVII fejezetéből a IV.fejezet feldolgozását választottam, amely Károlyi Mihály „igazságáról” szól. Bevezetőjében a szerző így fogalmaz: „Az igazságát keresem, nem az életrajzát írom.” Miért éppen Károlyit választottam? Azért, mert Károlyi Mihályról már több szerkesztésem „fenn van” a honlapomon. Magyarán szólva bővül a választék.
Az igazságát keresem, nem az életrajzát írom. Annyit azonban előljáróban ki kell emelnem a mozgalmas életútból - bemutatandó az érzékeny embert, aki a politikust soha nem hagyta magára -, hogy nagybirtokosként kezdte, és földosztó vált belőle. Tisztelői >földosztó grófként< is emlegették. A mai alantas hangzavarban tájékozatlan emberek országvesztőnek nevezik.

Emlékezetes mondatok-háborús időkből


Szovjetunió elleni támadás napján, 1941. június 22-én
Winston S. Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke szózatot intézett a világ népeihez, amelyben többek között a következőket mondta:
>Látom az orosz katonát, amint szülőföldjének mezsgyéjén áll, és azt a földet védelmezi, ahol anyja és felesége a szeretteinek életéért, a család kenyérkeresőjének, hősének, oltalmazójának hazatéréséért imádkozik…Mindenkivel tudatom Őfelsége kormányának elhatározását: eltökéltük, hogy elpusztítjuk Hitlert, és gyökerestől kiírtjuk a náci rendszert…..Sem Hitlerrel, sem bűntársaival nem bocsátkozunk alkuba, nem tárgyalunk….Minden ember és minden állam, aki és amely Hitlerrel tart, az ellenségünk. Ez a mi politikánk, ez a mi nyilatkozatunk. Következésképpen minden tőlünk telhető segítséget megadunk Oroszországnak és az orosz népnek.< (Churchill,1989,529-530)<

2013. június 20., csütörtök

„Bolsevisták - kommunisták - kádáristák”


>Nem rokonszenves, őszinte akarok lenni.<
(Verebes István:Maya)
Néhány héttel ezelőtt hozzájutottam Csernok Attila a komáromi pontonhíd című sikeres könyve folytatásaként 2009-ben megjelent „A valóság erejével…” című könyvéhez. Szemezgetve az egyes fejezetek között úgy gondoltam a VII.fejezetet feldolgozom és az olvasó elé tárom. A szerző nem tartozik ugyan a történész szakmához, - tudomásom szerint a KSH-nál, majd egy nemzetközileg ismert magyar cégnek (MEDIKOR) volt az alkalmazottja éleslátása, valóságérzéke, tárgyi ismerete azonban hitelessé teszi mondanivalóját.


2013. június 7., péntek

Rorschach-teszt József Attilával


A teszt elkészítését a nagy költő1 személyiségéről 1937. február 20-án - később a „Flóra -versek Múzsája - Kozmutza Flóra kísérelte meg. Illyés Gyuláné2 „József Attila utolsó hónapjai-ról” c. könyvében, - amely először 1984-ben, majd a Könyvkiadó gondozásában változatlan szövegtartalommal a költő születésének 100.évfordulójára ismételten megjelent - írja le találkozásaikat, kapcsolatát a költővel. Megismerkedésük apropóját az ún Rorschach-teszt elkészítésének lehetősége adta. Ennek szerkesztésére vállalkoztam.

2013. május 28., kedd

Márok az én falum


Közvetlen a második világháború végén Csombor György nagyapám Pécsről egy lovas szekéren vitt bennünket az akkor még poros, sáros faluba Márokra. A kocsin ott ült Édesanyám két testvérem: Ildikó húgom és Csaba öcsém. Édesapámat előzőleg-1944. december végén - már „elvitték” az oroszok és csak 1949-ben jöhetett haza a „paradicsomból”. Pécsről délelőtt indultunk és valamikor este értünk a faluba. Petróleumlámpák fénye fogadott bennünket, puliszkát vacsoráztunk, nagyapám „juttatott” házban éltünk, jó magam 1953-ig, amikor is nagy nehezen felvettek a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumba. Szüleim a halálukig ennek a háznak voltak a lakói. Annak idején lovaskocsin tartózkodott még édesapám mostohaanyja Temesvári Ignácné is. Az új otthonunkban fogadott bennünket anyai nagyanyám: a mi „Csombor mamánk”.

Nagyapáink fényképalbuma

ÉrdekesNagyapáink fényképalbuma (PPS)

Mozgósító plakátok és dalok

ÉrdekesMozgósító plakátok és dalok (PPS)

2013. május 15., szerda

Hírességek régi fotókon

ÉrdekesHírességek régi fotókon (PPS)

2013. május 10., péntek

„Kitörés a bunkerből….”A náci vezetők számára Berlinben készült bunkerről van szó, amely egyrészt „harcálláspontot” jelentett a második világháború végső szakaszában, másrészt „menedéket” nyújtott a Harmadik Birodalom legfelsőbb vezetői hozzátartozóinak és a maradék adminisztrációnak is. Hugh Thomas „Adolf Hitler halálának rejtélye” című könyvének tizedik fejezete részletesen bemutatja, hogy a túlélő bunkerlakók, hogyan és milyen körülmények között próbálták az utolsó pillanatokban a „bőrüket” menteni


2013. május 2., csütörtök

Egy bunker Berlin alatt 1945-ben

Egy bunker Berlin alatt 1945-ben

Attila fiam érdekes könyvvel lepett meg a minap: amely a Hugh Thomas „Adolf Hitler halálának rejtélye” címet viseli és a diktátor - ma már közismert - életének utolsó szakaszát mutatja be tizennégy fejezetben. Úgy gondoltam, hogy ezúttal az esemény-folyamból kevésbé ismert „A bunker” című fejezetet mutatom be olvasóimnak. A könyv rendkívül olvasmányos, érdekfeszítő, és izgalmas. Kellemes időtöltést kínál mindazoknak, akik veszik a fáradságot, hogy megbírkóznak a 237 oldallal.2013. április 23., kedd

Hollywood legnépszerűbb szinészeinek fotói

ÉrdekesHollywood legnépszerűbb szinészeinek fotói (PPS)

2013. április 17., szerda

Történelmünk szégyenteljes korszaka képekben és hangban

ÉrdekesTörténelmünk szégyenteljes korszaka képekben és hangban (PPS)

2013. április 9., kedd

Lehallgatottak

Lehallgatottak

A Napvilág Kiadó, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a közelmúltban tette közzé „Lehallgatott kihallgatások” címmel Rákosi Mátyás és Gerő Ernő 1962-es kihallgatásáról készült hanganyagot. A két rettegett alakot Aczél György és Nógrádi Sándor annak idején az MSZMP Politikai Bizottsága megbízásából faggatta a koncepciós perekben vitt szerepükről és felelősségükről. „Mindketten igyekeztek tagadni, illetve másokra hárítani a felelősséget. A helyenként indulatos, éles szóváltásokkal tarkított párbeszédek egyedülálló módon” elevenítik fel az ún. „Rákosi korszakot”. A kiadvány és a lehallgatásokról készült DVD egyaránt izgalmas időtöltésre ad lehetőséget annak, aki megismerkedik tartalmával. A szerkesztés csupán a könyv függelékében publikált és ezekről készült - Aczél György és Nógrádi Sándor által összeállított - jelentés bemutatására vállalkozik, a kiadó hozzájárulásával.


20.század fekete-fehérben

Érdekes20.század fekete-fehérben (PPS)

2013. március 28., csütörtök

Sorsfordítók

Személyiségek szerepe a történelemben

A napokban került a kezembe Paul Lendvai1 „Három élet”címmel - a Kossuth Könyvkiadó által megjelentetett - Mihancsik Zsófiával folytatott beszélgetése. A könyv címe már sejtetni engedi, hogy Lendvai életének három szakaszát tárja az olvasó elé. „Először fordul elő, hogy egy könyvemet elsőként magyarul adják ki, és utána fordítják le idegen nyelvre. Eddig mindig fordítva történt.” - írja. A kiadvány 6.-ik fejezete a személyiségek hatásával és jelentőségükkel foglalkozik a történelemben és a politikában. A szerkesztésben - Mihancsik Zsófia kérdései megkerülhetetlenek.

Fotók Édesapámról

Fotók Édesapámról:

Az ismert férfi, aki feleségül vett egy 14 gyermekes nőt

ÉrdekesAz ismert férfi, aki feleségül vett egy 14 gyermekes nőt

Pénzérmék és történelem

ÉrdekesPénzérmék és történelem (PPS)

Maginot Vonal

ÉrdekesMaginot Vonal (PPS)

2013. március 14., csütörtök

Budapest Cserje u. 21. sz. alatti villa lakói

Budapest II

Aki szeret csemegézni a történelem kisebb-nagyobb eseményei között, az olvassa el Majtényi György „Vezércsel, Kádár János mindennapjai” című könyvét, amiből eddig kevésbé ismert érdekes történeteket tudhat meg Kádár Jánosról, feleségéről és közvetlen környezetükről. Szerkesztésemben a szerzőre hagyatkozva a villát, lakói életének egy-egy mozaikját kívánom bemutatni."Én nem voltam szovjet ügynök..."

„Én nem voltam szovjet ügynök…

Huszár Tibor könyveit, írásait nagyon szeretem. Így vagyok a „Kádár a hatalom évei 1956-1989” című nagysikerű munkájával is, amit a Corvina Könyvkiadó 2006-ban jelentetett meg. A könyv „függelékének” egyik összeállítója Némethné Vágyi Karola - Ő Huszár Tibor szociografikus művei előkészítésénél rendszerint jelen van - akivel fiatal koromban együtt dolgozhattam., és akire jó szívvel gondolok ma is. Ha valaki nagy hangsúlyt helyez a forrásokra az Huszár Tibor. Az említett munkájából Kádár János utolsó hónapjait, napjait kívánom felidézni a Kiadó hozzájárulásával.

Éljen Sztálin halálának 60. évfordulója

Érdekes:Éljen Sztálin halálának 60. évfordulója (Érdekesség)

Fiatalok

ÉrdekesFiatalok (PPS)

2013. február 27., szerda

Hármas Sisi évforduló‏

ÉrdekesHármas Sisi évforduló‏ (PPS)

2013. február 14., csütörtök

Ritka fotók

ÉrdekesRitka fotók (PPS)

2013. február 12., kedd

Normandiai Partraszállás 1944

ÉrdekesNormandiai Partraszállás 1944 (PPS)

Fotók fekete-fehérben

ÉrdekesFotók fekete-fehérben (PPS)

Az 50-es évek képei

ÉrdekesAz 50-es évek képei (PPS)

2013. február 6., szerda

Üzenetváltások háború idején 1941-1945

Üzenetváltások háború idején
A szovjetek külügyminisztériuma 1981-ben két kötetben, összesen két kiadásban jelentette meg a „Nagyok”, így. J.V.Sztálin szovjet pártvezető, F.D.Roosevelt az Egyesült Államok elnöke, W.S. Churchill angol miniszterelnök illetve Roosevelt halála és Churchill választási bukás után, Harry S.Trumannal és C.Attleevel folytatott levelezéseket. A kötetek - ahogy számoltam - 900 üzenetváltást tartalmaznak, ezért teljes bemutatásuk lehetetlen. Néhányat azonban közülük kiválogattam, hogy olvasóim elé tárjam. A válogatásnak az időrendi követelményeken túl, más szempontjai nem voltak.

2013. január 28., hétfő

Magyarország kormányfői

ÉrdekesMagyarország kormányfői (PPS)

2013. január 27., vasárnap

Szerelmes levelek diktátorokhoz

Szerelmes levelek diktátorokhoz
Az imádott Führer

> Az állam abba megy tönkre, hogy hagyja tönkremenni az anyákat.(…) A német asszonyok Öntől várnak szebb jövőt, kedves Hitler úr.

Emmy Hoffmann
Drezda.1932 <


Hitler, a nők bálványa

Hitler, a nők bálványa
Mottó: „A politikában csak a nők támogatását kell
megszerezni, a férfiak jönnek maguktól.

Adolf Hitler


Retro-fotók

ÉrdekesRetro-fotók (PPS)

Szánok a múltból

ÉrdekesSzánok a múltból (PPS)

A tegnap Csillagai

ÉrdekesA tegnap Csillagai (PPS)

2013. január 18., péntek

Elődeink életéből

ÉrdekesElődeink életéből (PPS)

2013. január 9., szerda

Makacs téveszmék uralják a legvéresebb csata emlékét

Érdekeshvg.hu cikke

2013. január 8., kedd

„….Én vagyok a német légierő legfiatalabb századosa….”


A debreceni Hajja és Fiai Könyvkiadó a közel múltban jelentette meg Heinz Knoke1 német vadászpilóta „A Führerért repültem” című nagysikerű naplóját. A nyolc fejezetből és az utószót is tartalmazó remekmű izgalmas történeteket dolgoz fel a pilóta elbeszélése alapján. A könyvet olvasóim figyelmébe ajánlom. Knoke huszonévesen a II. világháború legkiválóbb német vadászpilótái közé tartozott. Már a háború kitörésekor csatlakozott a Luftwafféhoz és egy vadászrepülő-ezred parancsnokaként szerelt le. „A rendkívüli bátorsággal és ügyességgel megáldott vadászpilóta több mint 2000 bevetést teljesített, és 52 ellenséges gépet lőtt le. A háború vége felé szerzett sérüléséig több mint 400 hadműveleti bevetésben vett részt. Érdemei elismeréseként megkapta a Lovagkereszt kitüntetést.” Teljesítményeiért Göring2 birodalmi marsall telefonon gratulált a pilótának, más alkalommal személyes találkozásuk során ismerte el Knoke százados rendíthetetlen bátorságát.
Jómagam - az utolsó előtti - hetedik fejezet bemutatására vállalkoztam. Az események az 1944 évről szólnak, Knoke már sejt valamit a háború végkimenetéről, de nem adta fel…

Háborús napok és hónapok 1945-ben (részletek)


A szerkesztés - a több mint 400 fényképet, háborús személyiségek életrajzi adatait, valamint a legfontosabb fegyvereket és politikai döntéseket is tartalmazó - Anthony Shaw  „A II. világháború napról napra” című nagysikerű könyve felhasználásával mutatja be a háború utolsó évének néhány mozzanatát. A magyar kiadás korábban a Hajja és Fiai Könyvkiadó gondozásában jelent meg.Minden megváltozott

ÉrdekesMinden megváltozott (PPS)

Ritka fotók

ÉrdekesRitka fotók (PPS)

Száz éve

ÉrdekesSzáz éve (PPS)