2014. április 24., csütörtök

Na a románokról ennyit......


GELENCSÉLR FERENC:
Románia hatvan év alatt hatszor árulta el szövetségeseit

Átlagban minden tíz évben egyszer.
 From: Bauer Niki
George Jonas, kanadai író szerint, ha lehet az egyes nemzetek erényeiről beszélni, úgymint a németek lelkiismeretes munka etikájáról, akkor lehet azok jellembeli hibáiról is beszélni. Jónás, negatív példaként, a világ összes államai közül, Romániának a szövetségesei iránti megbízhatatlan magatartását említi.

1. Románia a Balkán háborúk idején elárulta elsődleges szövetségesét Bulgáriát, és ezért jutalmul háromezer négyzetmérföld területet szerzett meg a maga számára volt szövetségesétől, Bulgáriától.

2. Semmibe vette az Osztrák Magyar Monarchiával kötött semlegességi szerződést, és amikor úgy ítélte meg, hogy a Szövetséges hatalmaknak nagyobb esélye van a győzelemhez, titkos szerződést kötött az Antant hatalmakkal, és 1916 - ban megtámadta Magyarországot.

3. Megszegte az Antant hatalmakkal kötött szövetségeset és békét kötött a Központi hatalmakkal (Bukarestben)

4. Megszegte a bukaresti békét és a Monarchia összeomlása után megtámadta Magyarországot.

5. Elárulta a Szövetséges hatalmakat, és Hitler oldalára által, amikor annak csillaga felmenőben volt. Ezért, 1940 - ben visszaadta Erdélyt Magyarországnak.

6. Amikor Hitler vesztésre állt, Románia elárulta a Tengely hatalmakat, átállt a Szövetségesekhez és ezért jutalmul ismét megkapta Erdélyt.
Jonas szerint, Romániának ez a kétszínűsége páratlan az országok történetében. 
(George Jonas: "Beethoven's Mask" ("Beethoven álarca") c. könyve 2005 - ben jelent meg. Key Porter Books ISBN 1-55263-710-7)

Kaslik Péter, cambridge, Ontario, Kanada

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Legegyszerűbben a Név/URL cím használatával szólhat hozzá!