2014. szeptember 22., hétfő

Horthy Miklós levele Sztálinhoz


Tábornagy úr!

A végveszélyben lévo népem nevében és érdekében fordulok Önhöz. Ezt a magyar nép nevében teszem, amely nem felelos ezért a háborúért. Egy évezred és különösen az utolsó évtized során a szomszédos német kolosszus volt hatással népünk sorsára. Megint csak éppen e hatás alatt kerültünk bele ebbe a sajnálatra méltó háborúba a Szovjetunió ellen.

Külön ki kell hangsúlyoznom azt a tényt, hogy szegény országomat a német "ötödik hadoszlop" ténylegesen megszállta. Ez a nagymértéku megszállás éppen abban az idoben kezdodött, amikor a német haderok Románia és Bulgária területére léptek. Végeredményben a német ügynökök Magyarországon gondosan nyomon követtek minden mozgást és minden lépést, és a legfontosabb hírek és jelentések soha nem jutottak el hozzám. Most jutott tudomásomra, hogy a Kassára és Munkácsra mért légitámadás [1941] után Molotov külügyminiszter a magyar követtel folytatott egyik beszélgetése során kihangsúlyozta a Szovjetunió békés szándékait Magyarország iránt. Ha ez valóban így volt, ez balsorsszeru, mert abban az idoben errol nem kaptam hírt.

Az igazság érdekében közölni szeretném Önnel, hogy mi soha senkitol nem akartunk egy hüvelyknyit sem elvenni olyan területbol, ami jog szerint nem lenne a mienk. Ellenkezoleg, a románok foglalták el Besszarábiát a saját orosz szövetségesüktol az elso világháború után, és ok akarták Szovjet-Oroszország jelentos részét elfoglalni a németek segítségével a második világháború ideje alatt. Tovább, amikor 1940-ben szándékunkban állt a magyarok iránt Erdélyben tanúsított szörnyuséges magatartásnak véget vetni, a románok újból segítséget kértek Németországtól, megkérték Hitlert, hogy segítsen nekik megkapniuk ennek a földterületnek legalább egy részét a bécsi döntés révén.

Küldöm a teljes jogkörrel rendelkezo delegációmat a béketárgyalások lefolytatására, és kérem Önt, hogy kegyelmezzen meg szerencsétlen országunknak, melynek történelmi érdemei vannak, és melynek népe az orosz néppel oly sok közös vonással rendelkezik. Legyen szíves, használja fel befolyását a szövetségeseire azzal a céllal, hogy a feltételek, amelyeket kidolgoznak, összeegyeztethetok legyenek népeink érdekeivel és becsületével, és azok valóban a békés életet és a biztos jövot szolgálják. Megragadom az alkalmat, hogy kifejezzem Önnek, Sztálin Tábornagy úr, legmélyebb tiszteletemet.

Őszinte híve:

Horthy

P.S. Tekintettel arra, hogy hadseregeink még mindig a határokon vannak és országunkba jelentos német haderok törtek be, kérem, hogy levelemet diszkréten kezelje mindaddig, míg képesek nem leszünk úrrá lenni a helyzeten.

* Az angol nyelvu levél orosz levéltárból származó xeroxmásolatát V. Muszatov orosz történész, jelenleg Oroszország budapesti nagykövete bocsátotta rendelkezésünkre. (A szerk.)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Legegyszerűbben a Név/URL cím használatával szólhat hozzá!